Menu

Rozwój mowy

rozwój mowy

Poniżej przedstawiamy etapy rozwoju mowy Twojego maleństwa.

Pamiętaj: dzieci rozwijają się w różnym tempie. Jeżeli masz obawy odnośnie rozwoju swojej pociechy, zwróć się do lekarza pediatry.

Wiek (w przybliżeniu) Rozumienie mowy Rozwój mowy
0-1 miesiąc Maluszek potrafi po brzmieniu twojego głosu rozpoznać twój stan emocjonalny Krzyk
2-3 miesiące Gruchanie, śmiech
od 3 miesiąca Twoje dziecko „odpowiada“ gdy mówisz do niego Śmiech, sprawdzanie własnego głosu poprzez zabawy wokalne, pisk, szeptanie
7-9 miesięcy Rozumienie różnych typów zdań (pytanie, polecenie, itp.), maluszek „odpowiada” wydając z siebie różne odgłosy i głoski Gaworzenie, ciągi sylab, powtarzanie sylab np. „da-da“
9-13 miesięcy Twoje dziecko rozumie proste polecenia („Oddaj mi samochodzik“), potrząsa główką komunikując sprzeciw Pierwsze słowa; podwajanie sylab, które ma znaczenie: „mama“, „tata“
8-20 miesięcy Zasób słów obejmuje 50-200 wyrazów
20-24 miesięcy Dwuwyrazowe zdania: „Feliks zmęczony”
2½ roku Dziecko mówi za pomocą dwu-, trzy- i czterowyrazowych kombinacji, jednak zdania nie są jeszcze poprawnie zbudowane; maluch mówi o sobie w pierwszej osobie
3 lata Twoje dziecko potrafi wysłuchać krótkiej historyjki. Intensywny rozwój słownictwa; dziecko zadaje pytania (kto, jak, co, dlaczego)
4 lata Wszystkie głoski są wypowiadanie poprawnie

Możesz wspierać rozwój mowy u swojego dziecka, rozmawiając z nim tak często jak to możliwe. Opowiadaj maluszkowi bajki, oglądajcie razem książeczki z obrazkami; komentuj głośno wszystko, co dziecko widzi i słyszy, opisuj własne czynności. Uważnie słuchaj malucha i zawsze pozwalaj mu się wypowiedzieć.

Odpowiadaj na pytania, nawet jeśli wydają się nie mieć końca. Nie poprawiaj wymowy swojego dziecka – zamiast tego powtarzaj po nim zdanie w poprawnej formie.

Wyszukiwarka: żywienie 0 -1