Regulamin konkursu "Dzień Matki z HiPP"

Dane Organizatora konkursu

HiPP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 56644, NIP: 5260033068, REGON: 010492024, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 850 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

Dane Realizatora konkursu

„ITBC Communication” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 38209, NIP: 1132232133, REGON: 016301290, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł, zwana dalej „Realizatorem”.

1. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie

1.1.    Konkurs - konkurs pod nazwą „Dzień Matki z HiPP” prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie
1.2.    Uczestnik - każda osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie
1.3.    Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający zasady i warunki Konkursu
1.4.    Zgłoszenie - oznacza niniejszy regulamin określający zasady i warunki Konkursu
1.5.    Osoba Zainteresowana - osoba fizyczna zainteresowana udziałem w Konkursie
1.6.    Profil Organizatora - profil Organizatora w serwisie Instagram o nazwie „hipp.polska”, dostępny pod adresem: www.instagram.com/hipp.polska/
1.7.    Praca Konkursowa – autorska wypowiedź Uczestnika spełniająca wymagania określone w Regulaminie
1.8.    Zwycięzca Konkursu - osoba która zdaniem Organizatora oraz komisji konkursowej wykonała zadanie konkursowe w sposób najlepszy, zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt 5.2 Regulaminu

2. Postanowienia ogólne

2.1.    Przed dokonaniem Zgłoszenia Osoba Zainteresowana powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
2.2.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „Dzień Matki z HiPP” Informacje o Konkursie będą dostępne na Profilu Organizatora w serwisie Instagram o nazwie „hipp.polska”, dostępnego pod adresem: www.instagram.com/hipp.polska/.
2.3.    Za realizacje Konkursu na zlecenie Organizatora odpowiada Realizator. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami Regulaminu spoczywa na Realizatorze.
2.4.    Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.5.    Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Odnośnik do Regulaminu dostępny jest na Profilu Organizatora pod adresem: www.instagram.com/hipp.polska/(„Post Konkursowy”).
2.6.    Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

3.1.    Konkurs trwa od 15.05.2023 roku do 25.05.2023 roku. Materiały przesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
3.2.    Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ukończyła 18 rok życia;
b)    nie jest pracownikiem Organizatora i Realizatora;
c)    nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora i Realizatora;
d)    mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3.3.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
3.3.1.    spełnienie wymagań wskazanych w pkt 3.2 Regulaminu;
3.3.2.    zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja określonych w nich warunków uczestnictwa w Konkursie;
3.3.3.    opublikowanie pracy konkursowej spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie w komentarzu na Profilu Organizatora pod Postem Konkursowym;
3.4.    Praca Konkursowa powinna stanowić autorską wypowiedź Uczestnika na temat tego, co najbardziej zaskoczyło go w byciu mamą na podstawie własnych doświadczeń.
3.5.    Praca konkursowa powinna opisywać minimum jedno doświadczenie związane z macierzyństwem.
3.6.    Pracę Konkursową należy opublikować w komentarzu na Profilu Organizatora pod Postem Konkursowym. Prace Konkursowe opublikowane w inny sposób nie będą brane pod uwagę jako Prace Konkursowe.
3.7.    Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku większej ilości Prac Konkursowych danego Uczestnika, pod uwagę brana będzie tylko pierwsza.
3.8.    Zakazane jest publikowanie Prac Konkursowych:
a)    naruszających Regulamin,
b)    naruszających prawo powszechnie obowiązujące, w tym prawo właściwe dla serwisu społecznościowego Instagram,
c)    o charakterze erotycznym lub pornograficznym;
d)    zawierających nagość;
e)    wulgarnych, obraźliwych lub obscenicznych;
f)    obrazujących lub propagujących używki, przemoc, nienawiść, szowinizm, dyskryminację (w tym w szczególności ze względu na pochodzenie, rasę, kulturę, wyznawane poglądy, religię lub system filozoficzny);
g)    naruszających dobra osobiste, godność lub uczucia innych osób;
h)    odwołujące się do religii, w tym postaci związanych z religią, lub poglądów/opcji politycznych w szczególności postaci związanych polityką;
i)    których wyłącznym autorem nie jest Uczestnik;
j)    obciążone prawami osób trzecich;
k)    które mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora;
l)    o charakterze osobistej reklamy/kryptoreklamy lub reklamy/kryptoreklamy innego podmiotu w tym instytucji/firmy;
m)    naruszających zasady współżycia społecznego;
n)    przedstawiających ofertę komercyjną;
o)    zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
p)    mające wywołać efekt zaszokowania lub strachu w odbiorcach;
q)    zawierające rażące błędy językowe.
3.9.    Treści niespełniające wymagań Prac Konkursowych mogą być usuwane przez Realizatora z Profilu Organizatora.
3.10.    Organizator nie zwraca kosztów przygotowania Prac Konkursowych, które obciążają wyłącznie Uczestnika.

4. Nagrody

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator oraz partner Organizatora: Brodr Jorgensen S.A, Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra, NIP 929194055.
4.1.    Nagrodzonych zostanie łącznie 28 Uczestników Konkursu, których Prace Konkursowe zostaną uznane za najlepsze. Każdy z Uczestników może zostać nagrodzony tylko raz.
4.2.    Trzech uczestników, których Prace Konkursowe zostaną najwyżej ocenione uzyskają jedną z trzech nagród głównych na które składają się:

I MIEJSCE:
a)    Jabłka z burakiem BIO, 125 g
b)    Marchewka z czerwoną soczewicą BIO, 125 g
c)    Kaszka mleczna z biszkoptami i jabłkami BIO, 190 g
d)    Kaszka manna z mlekiem i bananami BIO
e)    Jabłka i banany z biszkoptami BIO, 190 g
f)    Jabłka z mango i kremowym kokosem BIO, 160 g
g)    Jabłka z bananami, kremowym kokosem i owsem BIO, 160 g
h)    Kaszka jaglana z ryżem i kukurydzą BIO, 200 g
i)    Kaszka 5 zbóż BIO, 200 g
j)    Gruszki-Banany-Kiwi BIO, 100 g
k)    Jabłka-Banany-Mango-Kokos BIO, 100 g
l)    Jabłka-Banany-Maliny z orkiszem BIO, 100 g
m)    Jabłka-Banany-Buraki BIO, 100 g
n)    Jabłka-Gruszki-Dynia BIO, 100 g
o)    Jabłka-Truskawki-Banany BIO, 100 g
p)    Gruszki-Jabłka-Mango-Marakuja BIO, 100 g
q)    Jabłka-Mango-Brzoskwinie BIO, 100 g
r)    Malinowe wafelki ryżowe BIO, 30 g
s)    Jabłkowe wafelki ryżowe BIO, 30 g
t)    Jagodowe wafelki ryżowe BIO, 30 g
u)    Żel do mycia ciała i włosów
v)    Oliwka pielęgnacyjna
w)    Płyn do kąpieli
x)    Balsam intensywnie nawilżający do skóry suchej
y)    Krem przeciw odparzeniom 75ml
z)    Ultra Sensitive Chusteczki nawilżane
aa)    Pielęgnacyjny szampon
bb)    Pielęgnacyjny krem do twarzy i ciała
cc)    Torba premium Diaper Bag (szara)
dd)    Zestaw produktów 0+:
- JELP 0+ Hipoalergiczne mleczko do prania do białego 1,5 L
- JELP 0+ Hipoalergiczne mleczko do prania do kolorów 1,5 L
- JELP 0+ Hipoalergiczny proszek do prania do białego 1,12 kg
- JELP 0+ Hipoalergiczny proszek do prania do kolorów 1,12 kg
- JELP 0+ Hipoalergiczne kapsułki do prania - uniwersalne 11 szt.
- JELP 0+ Hipoalergiczny płyn zmiękczający 2 L
- JELP 0+ Hipoalergiczny płyn do mycia butelek i akcesorów niemowlęcych 500ml
- JELP 0+ Hipoalergiczny odplamiacz 250 ml

II MIEJSCE:
a)    Jabłka z burakiem BIO, 125 g
b)    Kaszka mleczna z biszkoptami i jabłkami BIO, 190 g
c)    Jabłka i banany z biszkoptami BIO, 190 g
d)    Jabłka z mango i kremowym kokosem BIO, 160 g
e)    Jabłka z bananami, kremowym kokosem i owsem BIO, 160 g
f)    Kaszka jaglana z ryżem i kukurydzą BIO, 200 g
g)    Kaszka 5 zbóż BIO, 200 g
h)    Gruszki-Banany-Kiwi BIO, 100 g
i)    Jabłka-Banany-Mango-Kokos BIO, 100 g
j)    Jabłka-Banany-Maliny z orkiszem BIO, 100 g
k)    Jabłka-Banany-Buraki BIO, 100 g
l)    Jabłka-Gruszki-Dynia BIO, 100 g
m)    Jabłka-Mango-Brzoskwinie BIO, 100 g
n)    Malinowe wafelki ryżowe BIO, 30 g
o)    Jabłkowe wafelki ryżowe BIO, 30 g
p)    Żel do mycia ciała i włosów, 400 ml
q)    Oliwka pielęgnacyjna, 200 ml
r)    Płyn do kąpieli, 350 ml
s)    Chusteczki ULTRA-SENSITIVE HiPP Babysanft, 52 szt.
t)    Torba do przewijania (granatowa)
u)    Zestaw produktów 0+:
- JELP 0+ Hipoalergiczne mleczko do prania do białego 1,5 L
- JELP 0+ Hipoalergiczne mleczko do prania do kolorów 1,5 L
- JELP 0+ Hipoalergiczny proszek do prania do białego 1,12 kg
- JELP 0+ Hipoalergiczny proszek do prania do kolorów 1,12 kg
- JELP 0+ Hipoalergiczne kapsułki do prania - uniwersalne 11 szt.
- JELP 0+ Hipoalergiczny płyn zmiękczający 2 L
- JELP 0+ Hipoalergiczny płyn do mycia butelek i akcesorów niemowlęcych 500ml
- JELP 0+ Hipoalergiczny odplamiacz 250 ml

III MIEJSCE:

a)    Jabłka z burakiem BIO, 125 g
b)    Kaszka mleczna z biszkoptami i jabłkami BIO, 190 g
c)    Jabłka z mango i kremowym kokosem BIO, 160 g
d)    Jabłka z bananami, kremowym kokosem i owsem BIO, 160 g
e)    Kaszka jaglana z ryżem i kukurydzą BIO, 200 g
f)    Kaszka 5 zbóż BIO, 200 g
g)    Jabłka-Banany-Mango-Kokos BIO, 100 g
h)    Jabłka-Banany-Maliny z orkiszem BIO, 100 g
i)    Jabłka-Banany-Buraki BIO, 100 g
j)    Jabłka-Gruszki-Dynia BIO, 100 g
k)    Jabłka-Mango-Brzoskwinie BIO, 100 g
l)    Malinowe wafelki ryżowe BIO, 30 g
m)    Żel do mycia ciała i włosów, 400 ml
n)    Oliwka pielęgnacyjna, 200 ml
o)    Chusteczki ULTRA-SENSITIVE HiPP Babysanft, 52 szt.
p)    Torba do przewijania (granatowa)
q)    Zestaw produktów 0+:
- JELP 0+ Hipoalergiczne mleczko do prania do białego 1,5 L
- JELP 0+ Hipoalergiczne mleczko do prania do kolorów 1,5 L
- JELP 0+ Hipoalergiczny proszek do prania do białego 1,12 kg
- JELP 0+ Hipoalergiczny proszek do prania do kolorów 1,12 kg
- JELP 0+ Hipoalergiczne kapsułki do prania - uniwersalne 11 szt.
- JELP 0+ Hipoalergiczny płyn zmiękczający 2 L
- JELP 0+ Hipoalergiczny płyn do mycia butelek i akcesorów niemowlęcych 500ml
- JELP 0+ Hipoalergiczny odplamiacz 250 ml


4.3.    Dwudziestu pięciu Uczestników uzyska nagrodę wyróżnienia:
a)    Żel do mycia ciała i włosów, 400 ml
b)    Chusteczki ULTRA-SENSITIVE HiPP Babysanft, 52 szt.
c)    Jabłka-Banany-Mango-Kokos BIO, 100 g
d)    Jabłka-Banany-Maliny z orkiszem BIO, 100 g
e)    Jabłka-Banany-Buraki BIO, 100 g
f)    Jabłka-Gruszki-Dynia BIO, 100 g
g)    Jabłka z mango i kremowym kokosem BIO, 160 g
h)    Jabłka z bananami, kremowym kokosem i owsem BIO, 160 g
4.4.    Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
4.5.    Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej nagrody na osoby trzecie.
4.6.    W przypadku otrzymania przez Organizatora, przewodniczącego lub któregokolwiek z członków komisji konkursowej informacji po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej w Regulaminie, iż Praca Konkursowa stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do:
a)    wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
b)    podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie,
c)    żądania zwrotu nagrody już przyznanej.

5. Ocena prac konkursowych

5.1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.
5.2.    Prace Konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora, na podstawie następujących kryteriów:
a)    zgodność Pracy Konkursowej z tematyką;
b)    inwencja i pomysłowość rozwiązanego zadania;
c)    ogólne wrażenia estetyczne.

5.3.    Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5.4.    Laureaci zostaną wyłonieni do 20 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
5.5.    Realizator umieści listę Zwycięzców Konkursu w komentarzu pod Postem Konkursowym na Profilu Organizatora oraz oznaczy w nim Zwycięzców Konkursu.
5.6.    Laureaci w miarę możliwości technicznych zostaną dodatkowo poinformowani o możliwości uzyskania nagrody Konkursowej poprzez wysłanie przez Realizatora wiadomości na portalu Instagram przy użyciu aplikacji Direct Message. Taka forma kontaktu może jednak okazać się niemożliwa.
5.7.    Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest:
a)    skontaktowanie się z Realizatorem lub Organizatorem w przesłanej przy użyciu aplikacji Direct Message na profil Organizatora w serwisie Instagram o nazwie „hipp.polska”, dostępny pod adresem: www.instagram.com/hipp.polska/ lub poprzez przesłanie wiadomości email przez Zwycięzcę Konkursu na adres Realizatora hipp@itbc.pl w ciągu 4 dni roboczych od daty opublikowania wyników Konkursu w sposób opisany w pkt 5.5. Regulamin, oraz przekazanie następujących danych:
I.    imienia i nazwiska,
II.    adresu wysyłki,
III.    adresu poczty e-mail,
IV.    numeru telefonu;
V.    dalszych danych niezbędnych w celu rozliczenia podatkowego nagrody;

b)    złożenie oświadczenia wiedzy o zapoznaniu się z Regulaminem w szczególności z informacjami zawartymi w załączniku nr 2 Regulaminu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych;
c)    złożenia oświadczenia woli o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu w tym złożenie oświadczenia o transferze praw autorskich w trybie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego;
d)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Załącznika nr. 2.

5.8.    Brak odpowiedzi Zwycięzcy Konkursu w ciągu 4 dni roboczych lub niepodjęcie działań opisanych w pkt. 5.7 oznacza niemożność udziału w Konkursie, a tym samym utratę prawa do nagrody.
5.9.    Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.
5.10.    Nagrody zostaną wysłane pocztą do 30 dni od daty pełnej realizacji przez Uczestnika działań opisanych w pkt. 5.7.
5.11.    Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Realizator.
5.12.    Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U.2022.2647 t.j. z późn.  zm.) wydanie nagród, o których mowa w Regulaminie, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród zwycięzcy Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości nagród zostanie dodana premia pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Premia nie będzie podlegać wypłacie bezpośrednio na rzecz zwycięzcy lecz jest przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

6. Prawa autorskie

6.1.    Uczestnik musi być wyłącznym uprawnionym z tytułu osobistych i majątkowych praw autorskich do zgłoszonej Pracy Konkursowej.
6.2.    W przypadku, gdy Praca Konkursowa powstała we współautorstwie, autor oświadcza, że jest umocowany przez pozostałych współautorów do dokonania zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu, a tym samym zbycia na rzecz Organizatora tych praw w przypadku wygranej w Konkursie. Autor, który zgłosił pracę bez zgody właściciela autorskich praw majątkowych lub umocowania pozostałych współautorów albo z przekroczeniem takiego umocowania, jest odpowiedzialny wobec Organizatora z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń.
6.3.    Z chwilą wydania nagrody, Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Pracy Konkursowej, w tym prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań Pracy Konkursowej, na wszystkich znanych w chwili powstania polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Prawa Autorskiego, w trybie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego.

7.    Dane osobowe uczestników konkursu Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:
7.1.    Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz wydania i rozliczenia nagród, jak również wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych wyłącza możliwość wzięcia udziału w konkursie oraz odebrania nagrody.
7.2.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Organizator.
7.3.    Z Organizatorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email na adres odo@hipp.pl oraz pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w petitum Regulaminu.
7.4.    Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Zwycięzców Konkursu oraz Uczestników Konkursu są zawarte w:

I.    Załączniku nr 1 Regulaminu – klauzula informacyjna dla Uczestnika Konkursu;
II.   Załączniku nr 2 Regulaminu - klauzula informacyjna dla Zwycięzcy Konkursu.

Załącznik 1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
HiPP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 56644, NIP: 5260033068, REGON: 010492024, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 850 000 zł (dalej „Administrator” lub „Spółka”)
PRZETWARZANE DANE
1.    imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe, które związane jest z profilem z którego Uczestnik opublikuje Pracę Konkursową na portalu Instagram;
2.    Inne dane przekazane dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi;

SPOSÓB PRZETWARZANIA WIZERUNKU – INFORMACJE OGÓLNE
1.    Wizerunek może być zestawiany z wizerunkami innych osób.
2.    Utrwalony Wizerunek może zostać przekazany odbiorcom danych wskazanym poniżej.
3.    Wizerunek może być rozpowszechniany na platformie Instagram bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych (w dowolnym czasie i miejscu).
4.    Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie Wizerunku jest udzielana nieodpłatnie.
5.    Celem przetwarzania jest prowadzenie przez Administratora działań promocyjnych i informacyjnych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.    udostępnienie Danych Osobowych oraz Wizerunku na portalu Instagram (profil HiPP) w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzców konkursu;
2.    archiwizacja.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), tj.:
1.    cel archiwizacyjny;
2.    przeprowadzenie konkursu oraz wyłonienie zwycięzców;
Wizerunek przetwarzany jest na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
ODBIORCY DANYCH
Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty wspierające Spółkę w działalności marketingowej, inne podmioty z grupy kapitałowej HiPP, subskrybenci serwisów społecznościowych, Instagram.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Przez czas trwania konkursu. Posty nie będą usuwane z portalu Instagram po zakończeniu Konkursu do czasu ich usunięcia przez Uczestnika.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje, iż nie będziemy przetwarzać i rozpowszechniać Pani/Pana Wizerunku i Danych Osobowych.
PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE
1.    Prawo dostępu do danych osobowych,
2.    Prawo sprostowania,
3.    Prawo usunięcia,
4.    Prawo ograniczenia przetwarzania,
5.    Prawo przenoszenia danych.

SPRZECIW
Przysługuje sprzeciw w przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania w celach archiwizacji.
REALIZACJA PRAW
Poprzez przesłanie e-mail na adres: odo@hipp.pl albo na adres siedziby Spółki (pocztą tradycyjną).
PRZEKAZYWNIE DANYCH POZA EOG
Dane Uczestników Konkursu nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego.
PROFILOWANIE - AUTOMATYCZNE DECYZJE
1.    Brak profilowania przez Administratora
2.    Brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
SKARGA DO ORGANU NADZORU
Przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
1.    Pocztą tradycyjną: „HiPP Polska” sp. z o.o., ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa
2.    Korespondencja e-mail: odo@hipp.pl
INFORMACJA DODATKOWA
Chcielibyśmy zaznaczyć, że po opublikowaniu Wizerunku w sieci Internet dostęp do nich można uzyskać z każdego miejsca na świecie. Nie można przy tym wykluczyć ich dalszego wykorzystania lub modyfikowania przez osoby trzecie. Administrator nie jest w stanie zagwarantować całkowitego usunięcia Wizerunku już raz opublikowanych w sieci Internet, gdyż np. inne strony mogły skopiować lub zmodyfikować takie zdjęcia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i formę wykorzystania Wizerunku przez osoby trzecie, jak np. ich pobieranie oraz późniejsze wykorzystanie i modyfikacja.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Załącznik 2

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zwycięzcy Konkursu ORAZ FORMULARZ ZGODY DOTYCZĄCEJ WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU ZWYCIĘZCY KONKURSU
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
HiPP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 56644, NIP: 5260033068, REGON: 010492024, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 850 000 zł (dalej „Administrator” lub „Spółka”)
PRZETWARZANE DANE
1.    imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe, które związane jest z profilem z którego Uczestnik opublikuje Pracę Konkursową na portalu Instagram;
2.    adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu;
3.    dane niezbędne do wypełnienia deklaracji podatkowej w związku z podatkiem od nagród którego płatnikiem jest Organizator;
4.    inne dane przekazane dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi;


SPOSÓB PRZETWARZANIA - WIZERUNKU INFORMACJE OGÓLNE
1.    Wizerunek może być zestawiany z wizerunkami innych osób.
2.    Utrwalony Wizerunek może zostać przekazany odbiorcom danych wskazanym poniżej.
3.    Wizerunek może być rozpowszechniany: w mediach społecznościowych Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej HiPP, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych (w dowolnym czasie i miejscu).
4.    Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie Wizerunku jest udzielana nieodpłatnie.
5.    Celem przetwarzania jest prowadzenie przez Administratora działań promocyjnych i informacyjnych.

POLA EKSPLOATACJI
Wizerunek może być rozpowszechniany (publikowany) wielokrotnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
Nagrywanie, utrwalanie, odtwarzanie, wprowadzenie do pamięci urządzenia służącego do utrwalania wizerunku, przechowywanie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową, dystrybuowanie i rozpowszechnianie w formie elektronicznej oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Wizerunku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
•    udostępnienie Wizerunku na stronie internetowej Spółki, w serwisach społecznościowym w celu informowania o działalności HiPP i promowania jej działalności (cel marketingowy);
•    przetwarzanie Danych Osobowych w celu przekazania nagrody konkursowej;
•    archiwizacja.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
•    Cel marketingowy realizowany jest na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
•    Cel przekazania nagrody konkursowej realizowany jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
•    Cel rozliczenia konkursu realizowany jest na podstawie obowiązku prawnego, w szczególności obowiązków podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
•    Cel archiwizacyjny na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest archiwizacja treści udzielonych zgód (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),

ODBIORCY DANYCH
Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty wspierające Spółkę w działalności marketingowej, inne podmioty z grupy kapitałowej HiPP, subskrybenci serwisów społecznościowych, Facebook, Instagram.
OKRES PRZECHOWYWANIA
Przez czas prowadzenia działalności przez Administratora.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje, iż nie będziemy przetwarzać i rozpowszechniać Pani/Pana Wizerunku i Danych Osobowych.
Nieprzekazanie Danych Osobowych spowoduje niemożliwość przekazania nagrody konkursowej.
PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE
•    Prawo dostępu do danych osobowych,
•    Prawo sprostowania,
•    Prawo usunięcia,
•    Prawo ograniczenia przetwarzania,
•    Prawo przenoszenia danych.

SPRZECIW
Przysługuje sprzeciw w przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania w celach archiwizacji.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgoda jest udzielana nieodpłatnie.

REALIZACJA PRAW
Poprzez przesłanie e-mail na adres: odo@hipp.pl albo na adres siedziby Spółki (pocztą tradycyjną).

PRZEKAZYWNIE DANYCH POZA EOG
Dane Zwycięzcy Konkursu nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego.

PROFILOWANIE - AUTOMATYCZNE DECYZJE
•    Brak profilowania przez Administratora
•    Brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

SKARGA DO ORGANU NADZORU
Przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KONTAKT Z ADMINISTARTOREM
•    Pocztą tradycyjną: „HiPP Polska” sp. z o.o., ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa
•    Korespondencja e-mail: odo@hipp.pl

INFORMACJA DODATKOWA
Chcielibyśmy zaznaczyć, że po opublikowaniu Wizerunku w sieci Internet dostęp do nich można uzyskać z każdego miejsca na świecie. Nie można przy tym wykluczyć ich dalszego wykorzystania lub modyfikowania przez osoby trzecie. Administrator nie jest w stanie zagwarantować całkowitego usunięcia Wizerunku już raz opublikowanych w sieci Internet, gdyż np. inne strony mogły skopiować lub zmodyfikować takie zdjęcia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i formę wykorzystania Wizerunku przez osoby trzecie, jak np. ich pobieranie oraz późniejsze wykorzystanie i modyfikacja.

Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne.
Brak Pana/Pani zgody na publikowanie Wizerunku nie będzie miał żadnych negatywnych konsekwencji.
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
1. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego Wizerunku, na przedstawionych mi warunkach i wskazanych polach eksploatacji (nieodpłatna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku z prawa autorskiego).
________________________________________________________
imię i nazwisko (w przypadku wyrażenia zgody)
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci Wizerunku, w celach informowania o działalności HiPP oraz promowania tej działalności (zgoda RODO).
________________________________________________________
imię i nazwisko (w przypadku wyrażenia zgody)
3. Jako osoba upoważniona wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich, w tym Wizerunku, pojawiających się w Pracy Konkursowej, w celach informowania o działalności HiPP oraz promowania tej działalności (zgoda RODO). Oświadczam, że przekazałem/am klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych przez HiPP takim osobom.