Przewodnik po zakupach w UE – jak kupować produkty HiPP poza Polską?

Wyjazd na wakacje, nowa praca lub weekendowe zakupy w pobliskim kraju UE – rodzice z niemowlętami i małymi dziećmi podróżują po całej Europie. Aby ułatwić Wam poruszanie się po naszej międzynarodowej ofercie HiPP, zebraliśmy najważniejsze informacje o produktach HiPP sprzedawanych w całej Unii Europejskiej w naszym przewodniku po zakupach w UE.

Rodzice mogą polegać na HiPP: Produkty HiPP zawsze spełniają nasze surowe wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Możemy  to Wam obiecać!

Zakup słoiczków dla niemowląt w innych krajach UE – na co zwrócić uwagę?

Na opakowaniach wszystkich produktów HiPP znajdują się następujące jednoznaczne informacje:

1. nazwa produktu
2. zalecenie wiekowe
3. ilustracja charakterystycznych składników (na etykietach produktów uzupełniających)
4. informacje o specjalnych właściwościach produktu (na polskich etykietach słoiczków informacja ta znajduje się z tyłu produktu)

Jeśli punkty od 1 do 4 odpowiadają informacjom znanym Ci z produktu, który dotychczas był stosowany przez Ciebie  w domu, to skład produktu HiPP jest taki sam.
5. Jeśli występują rozbieżności w punktach od 1 do 4, zaleca się szybkie sprawdzenie listy składników. Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego dziecka.

6. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, skontaktuj się z oddziałem HiPP w danym kraju. Dane kontaktowe znajdziesz na etykiecie produktu.

Słoiczki dla dzieci, miseczki i tubki - czy receptury są porównywalne?

Różne formy opakowań, takie jak słoiki, miseczki czy tubki, muszą spełniać różne wymagania dotyczące procesu produkcji i napełniania. Może to wymagać stosowania różnych receptur.

Jeśli ulubiony produkt Twojego dziecka jest dostępny w innym kraju UE, ale nie w takim samym opakowaniu - przed podaniem sprawdź listę składników.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, skontaktuj się z oddziałem HiPP w danym kraju. Dane kontaktowe znajdziesz na etykiecie produktu.

Różnice w składzie gotowych dań dla niemowląt HiPP w różnych krajach UE – z czego wynikają?

Zasadniczo przepisy UE regulują sposób podawania składników produktu na opakowaniu.
Jednak poszczególne kraje UE interpretują te przepisy w nieco inny sposób. Oferując produkt o tej samej recepturze w różnych krajach, musimy stosować się do lokalnych interpretacji prawa.

Wykaz składników w produktach HiPP – możliwe różnice

Różna procentowa zawartość składników w słoiczkach dla dzieci i innych produktach HiPP

Zgodnie z prawem UE ilość niektórych składników musi być podana w procentach. Dotyczy to składników, które są wyszczególnione w nazwie produktu lub przedstawione na etykiecie.
W niektórych krajach prawo to jest traktowane w inny sposób. Na przykład w pewnych krajach należy wymienić ilość wszystkich składników przedstawionych na etykiecie, podczas gdy w innych krajach muszą być  w ten sposób oznaczone tylko niektóre składniki, które są ważne z ich punktu widzenia.
Te różnice w wykazach składników nie mają wpływu na jakość produktu, ponieważ receptura jest identyczna.

Inne nazewnictwo na liście składników tubek, miseczek i słoiczków HiPP

Kolejną różnicą na etykietach jest odmienne nazewnictwo stosowane dla niektórych witamin i składników mineralnych, które opiera się na lokalnych przepisach. Niektóre kraje wymagają bardzo technicznej terminologii, podczas gdy inne wolą stosować powszechnie stosowane terminy. Na przykład niektóre kraje używają dość powszechnie znanego określenia „witamina C”, podczas gdy inne zamiast tego używają terminu „kwas askorbinowy”, który nie każdy konsument zna jako synonim witaminy C.

Podsumowanie składu dań dla niemowląt na liście składników

W niektórych krajach bardzo ważna jest jasna i zwięzła lista składników. Dlatego istnieje wymóg grupowania składników i podawania ich w nawiasach np. witaminy (witamina A, niacyna, witamina E…). Inne kraje chcą, aby wszystkie składniki były wymienione indywidualnie i w porządku malejącym według ich ilości, np. witamina A, ..., niacyna, ...,.

Produkty HiPP – zawsze w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy

Produkty HiPP są regularnie przeglądane i dostosowane odpowiednio do aktualnych wymagań.
 
Powody tego są następujące:

• nowe odkrycia naukowe,
• nowe wymagania prawne,
• zmieniające się wymagania konsumentów.

Nowe/dostosowane produkty mogą być przejściowo obecne na rynku UE w tym samym czasie, co ich poprzednie wersje.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zmian w naszym asortymencie, skontaktuj się z oddziałem HiPP w danym kraju. Dane kontaktowe znajdziesz na etykiecie produktu.

Co należy wiedzieć, kupując gotowe dania dla dzieci HiPP w różnych krajach UE?

Zasadniczo w krajach UE, w których HiPP jest obecny na rynku, znajdziesz taką samą różnorodność produktów, jaką znasz ze swojego kraju.  Oczywiście brane są pod uwagę krajowe zalecenia żywieniowe lub lokalne zwyczaje żywieniowe, co może być przyczyną występowania niewielkich różnic.

Różne zalecenia wiekowe dla tego samego produktu HiPP

Robiąc zakupy w innym kraju Europy, pamiętaj, że dotychczas stosowany przez Ciebie produkt może posiadać  inne zalecenie wiekowe,  zgodnie z tamtejszymi rekomendacjami żywieniowymi. Sprawdzenie listy składników, pozwoli Ci się zorientować, czy produkt odpowiada temu, który dotychczas był przez Ciebie stosowany w domu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów HiPP, skontaktuj się z oddziałem HiPP w danym kraju. Dane kontaktowe znajdziesz na etykiecie produktu.

Ten sam produkt, inna gramatura opakowania słoiczków dla dzieci

Słoiczki HiPP mogą posiadać różne gramatury, ponieważ zwyczaje żywieniowe różnią się w zależności od kraju. Podczas gdy w niektórych krajach tradycją jest podawanie deseru po głównym posiłku, w innych - podaje się obiadek bez deseru. Oferowanie słoiczków w różnych rozmiarach pozwala nam dostosować się do różnych zwyczajów żywieniowych.

Wartościowy olej roślinny w obiadkach HiPP

Aby zapewnić wszystkim niemowlętom i małym dzieciom odpowiednią ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, dodajemy do naszych obiadków zawsze tą samą ilość oleju roślinnego - zgodną z zaleceniami naszych ekspertów z zakresu żywienia. Z czysto matematycznego punktu widzenia, różne wielkości słoiczków mogą skutkować różnymi ilościami procentowymi. Nie ma to jednak wpływu na jakość produktu.

Co należy wiedzieć przed zakupem mleka HiPP w UE?

Jeśli chodzi o mleko HiPP, zalecenia wiekowe i zwyczaje żywieniowe  w UE znacznie się różnią. Jeśli kupujesz żywność poza swoim krajem ojczystym, zalecamy dokładne zapoznanie się z informacjami na opakowaniu, ponieważ instrukcje przygotowania i dozowania mogą się różnić w zależności od kraju.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, skontaktuj się z oddziałem HiPP w danym kraju. Dane kontaktowe można znaleźć na etykiecie produktu.

Mleko modyfikowane HiPP – zasady panujące w całej UE

Wszystkie mleka HiPP są dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych niemowląt, aby zapewnić im wszystko, czego potrzebują do prawidłowego rozwoju. Od ponad 50 lat poświęcamy całą naszą uwagę i doświadczenie, aby produkować najlepsze mleko - zgodnie z wysokimi standardami jakości HiPP na całym świecie. Dzięki temu każde mleko HiPP jest tak samo bezpieczne dla dzieci, niezależnie od miejsca zamieszkania, i spełnia wszystkie wymagania żywieniowe dla zdrowych niemowląt i małych dzieci.

PRE, 1, 2, 3, 4, Growing-up Milk lub Junior - o co w tym wszystkim chodzi?

Formuły są sklasyfikowane jako PRE, 1, 2, 3, 4, Growing-up Milk lub Junior w zależności od kraju. Te oznaczenia znajdują się na froncie opakowania produktów HiPP.

Należy pamiętać, że te kategorie lub etapy mogą być związane z innym zaleceniem wiekowym niż to, które obowiązywało w Twoim kraju.

Mleko początkowe posiada oznaczenia PRE lub 1. Twój maluch może je pić od urodzenia.
Jeśli chodzi o produkty oznakowane jako 2, 3, 4, formuły Growing-up Milk lub Junior, zalecenie wiekowe znajdziesz na froncie opakowania.

Skład mleka modyfikowanego – obecność skrobi w mleku dla niemowląt

Skrobia jest dodawana do mleka, w celu zwiększenia poczucia sytości u dziecka.  W krajach takich jak Niemcy czy Austria dodajemy skrobię do mleka początkowego oraz następnego.

Jeżeli dane mleko zawiera skrobię, jest ona zawsze wyraźnie i jednoznacznie uwzględniona w wykazie składników. Ponadto dokładną zawartość skrobi można sprawdzić w  tabeli wartości odżywczej. Mleko bez skrobi można łatwo odróżnić od tych zawierających skrobię, ponieważ na opakowaniu znajduje się informacja "zawiera wyłącznie laktozę".

Składniki mleka HiPP a sposób przygotowania mleka dla niemowląt

Mleko HiPP COMBIOTIK® zawiera starannie dobrane składniki oraz unikalne połączenie cennych składników odżywczych - inspirowane naturą. Wśród tych specjalnych składników znajdują się naturalne kultury bakterii kwasu mlekowego, które pierwotnie zostały pozyskane z mleka matki.
W niektórych krajach UE do przygotowania mleka zalecana jest temperatura wody 70°C. W tych krajach nie dodajemy kultur bakterii kwasu mlekowego, ponieważ zostałyby one zdezaktywowane przez gorącą wodę.

Mleko HiPP zawierające kultury bakterii kwasu mlekowego jest oznaczone odpowiednią adnotacją na przedniej stronie opakowania.  Umieszczamy je również w wykazie składników.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, skontaktuj się z oddziałem HiPP w danym kraju. Dane kontaktowe można znaleźć na etykiecie produktu.