Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną hipp.pl i za wizytę na naszej stronie. Strona internetowa hipp.pl jest ofertą firmy HiPP Polska Sp. z o.o. (zwane dalej "HiPP"). Ochrona Państwa (Użytkownika)  danych osobowych jest dla nas rzeczą oczywistą. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe w HiPP.


HiPP będzie przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę. W zależności od konkretnego rodzaju przetwarzania danych, opiera się ono na art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.


Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Państwa, przysługujące prawa, jak tez obowiązki administratora danych, a także informuje o używaniu plików cookies. Obowiązki w zakresie plików Cookies wynikają z art.173 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr 171,poz.1800 ze zmianami).


Na podstawie art.37 RODO, Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych . Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje lub chcieli by Państwo skorygować , przesłać dane , usunąć ograniczyć lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, prosimy o kontakt bezpośrednio z Administratorem poprzez adres mailowy odo@hipp.pl

Dziękujemy bardzo!

II.Definicje

 • Serwis - serwis internetowy "hipp.pl" działający pod adresem https://hipp.pl
 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma HiPP Polska Sp. z o.o.  prowadząca działalność pod adresem: ul. Giełdowa 1; 01-211 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 526-00-33-068, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • Obowiązki w zakresie plików Cookies - art.173 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr 2019.0.2460)
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 • Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 • Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.
 • Prawo do bycia zapomnianym – Prawo Użytkownika do żądania usunięcia jego danych przez Administratora serwisu.

III. Regulacje szczegółowe

1. Przetwarzanie danych
Dane otrzymujemy na dwa sposoby: albo otrzymujemy je bezpośrednio od Państwa (Użytkownika), bądź też są one zapisywane przez nasze serwery internetowe, gdy korzystają Państwo z naszych usług.


1.1 Dane, które Państwo nam przekazują podczas korzystania z naszych usług
Z reguły mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej bez konieczności bezpośredniego przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku niektórych usług, takich jak HiPP Klub mojego Maluszka, poprosimy Państwa o podanie danych osobowych. Obejmuje to Państwa nazwisko, imię, adres e-mail, wiek dziecka aby szybko i w sposób przyjazny dla użytkownika przetworzyć daną usługę lub w ogóle móc ją zaoferować. Szczegółowe informacje na temat wszystkich usług oferowanych na naszej stronie internetowej można znaleźć poniżej, w punkcie 2 niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Podstawą prawną dla odpowiedniego przetwarzania Państwa danych jest, o ile w poszczególnych przypadkach nie stwierdzono inaczej, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)


1.2 Dane, które otrzymujemy w wyniku korzystania z naszych usług
Niektóre dane gromadzone są już podczas odwiedzania naszej strony internetowej:

1.2.1 Dane pochodzące z protokołów
Do automatycznie pozyskiwanych danych zaliczają się dane pochodzące z protokołów serwera sieci web. Za każdym razem, gdy wchodzą Państwo na stronę z naszej oferty i pobierają Państwo plik, dane dostępowe o tym procesie są zapisywane w pliku logu na naszym serwerze. Na każdy rejestr danych składają się:
- strona, z której wysłano żądanie nowej strony bądź nowego pliku,
- adres żądanego pliku lub strony,
- data i godzina zgłoszenia, powodzenie zgłoszenia i obciążenie serwera w momencie zgłoszenia,
- ilość przesyłanych danych,
- adres IP przypisany Państwu przez dostawcę usług internetowych,
- w przypadku logowania się za pomocą konta użytkownika, również dane do logowania do odpowiedniego serwisu internetowego,
- używane urządzenie (Client Detection) i system operacyjny, a także
- używane oprogramowanie przeglądarki


Zapisane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu analizy usterek technicznych i ewentualnych ataków na naszą stronę internetową. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane anonimowo dla celów statystycznych.

Aby móc odpowiednio zbadać i w razie potrzeby zgłosić władzom nadzorczym i organom bezpieczeństwa usterki techniczne lub ewentualne ataki na naszą stronę internetową, usuwamy dane z serwerów po 30 dniach.


Podstawą prawną dla odpowiedniego przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. F-  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w celu utrzymania funkcjonalności strony internetowej, zapobiegania nadużyciom, w szczególności rejestracji pod fałszywym nazwiskiem, oraz w celu statystycznej oceny korzystania z naszej strony internetowej).


1.2.2 Pliki cookie
Pliki cookie tzw. Ciasteczka to małe pliki zawierające ciąg znaków, w których pewne informacje są przechowywane jawnie lub są zaszyfrowane. Pliki cookie wysyłane są z odwiedzanego przez Państwo serwera bezpośrednio na Państwa komputer i są tam zapisywane. Służą do identyfikacji komputera, z którego uzyskano dostęp do naszej strony internetowej. W przypadku, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową, ciasteczka służą do informowania serwera o wizycie na tej stronie oraz sprawdzenia uprawnień do wczytywania tejże strony. Każdy plik cookie ma datę ważności, po której nie jest już ważny i jest automatycznie usuwany. Pliki cookie umożliwiają śledzenie drogi użytkownika na wszystkich stronach serwisu. Za pomocą plików cookie można usprawnić komunikację między naszym serwerem a Państwa komputerem, dzięki czemu korzystanie z witryny będzie bardziej komfortowe. Pliki cookie mogą pochodzić nie tylko od operatora strony internetowej, ale również od innych dostawców. Użytkownik ma możliwość, za pośrednictwem swojej przeglądarki, wyświetlania plików cookie znajdujących się na jego komputerze, usuwania istniejących plików cookie lub skonfigurowania konfiguracji w taki sposób, aby nie wszystkie lub żadne pliki cookie były przechowywane. Należy pamiętać, że niektóre funkcje (takie jak logowanie) nie mogą funkcjonować poprawnie, gdy wyłączą Państwo ustawienia dotyczące plików cookie.

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

1.2.3  Bezpieczeństwo składowania danych.

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń korzystania z sieci.
 • Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.  


Obecnie na naszej stronie internetowej używamy plików cookie do następujących celów:

Nazwa pliku CookieFunkcja Cookie       Czas trwania            
Google Analytics cookie i Etracker- cookie1.2.2. Rozpoznawanie powracających gości, opis w pkt 1.2.3.Zasadniczo nieograniczony czas trwania działania
Sesja – Pliki cookieUtrzymują one logowanie do Klubu Mojego Maluszka podczas wizyty na stronie, a także są wykorzystywane na forum w celu zapewnienia wysokiego poziomu komfortu użytkowania różnorodnych usług strony.Do zakończenia sesji
Sesja – Pliki cookie (wskazówka)Zapobiega ponownemu pojawieniu się wskazówki dotyczącej karmienia piersią podczas wizyty na stronie.Do zakończenia sesji
Sesja – Pliki cookie (portal branżowy)Na portalu hippexpert.hipp.pl  utrzymuje login podczas wizyty na stronie.Do zakończenia sesji
Pliki cookie – Inne informacje (maks. 30 dni)Ten plik cookie zapamiętuje w aktualnie używanej przeglądarce, jeśli użytkownik nie chce już, aby przez maksymalnie 30 dni wyświetlana była podpowiedź w postaci trwałego pliku cookie.Do 30 dni
Powiadomienie o plikach cookieZapamiętuje to, czy użytkownik nie chce, aby na każdej stronie podczas wizyty ponownie pojawiła się informacja o pliku cookie.Do 1 roku

1.2.3 Google Analytics oraz etracker
Na stronie internetowej hipp.pl oraz należących do niej podstronach przy pomocy internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www tzw. Google Analytics zbierane oraz zapisywane są dane wykorzystywane do poprawy naszej oferty internetowej. Wykorzystujemy Google Analystics  firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.) oraz etracker GmbH („etracker”)


Na podstawie zgromadzonych danych może zostać stworzony pod pseudonimem profil użytkownika. W tym celu mogą być zastosowane pliki cookie tzw. ciasteczka. Są one małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane w pamięci buforowej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane, które są gromadzone przez Google Analytics, nie mogą być wykorzystywane w celu identyfikacji osoby odwiedzającej stronę bez jej wyraźnej zgody. Pozyskiwanie oraz gromadzenie danych może w każdej chwili zostać wyłączone


1.2.4 Piksel
Piksele śledzące, sygnalizatory WWW, czyste GIF-y lub podobne technologie (zwane łącznie "pikselami") to małe obrazy wielkości piksela, które są umieszczane na stronie internetowej. Obrazy te są bezbarwne i przezroczyste, dzięki czemu pełnią jedynie funkcję techniczną i nie ograniczają korzystania z witryny. Piksele mogą być wykorzystywane na przykład do śledzenia, jak często strona jest oglądana lub jak skutecznie działa kampania reklamowa. Piksele są często używane razem z plikami cookie, które są niezbędne dla funkcji technicznych i do rejestrowania sprzeciwów.
Do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych używamy pikseli na stronie internetowej HiPP. Oznacza to, że liczymy, które integracje reklamowe doprowadziły do tego, ile osób odwiedziło naszą stronę. Ma to na celu poprawę jakości mediów reklamowych i ich rozmieszczenia. Powiązanie liczenia z konkretną osobą nie ma miejsca, dotyczy jedynie zbioru czysto statystycznego. Możesz sprzeciwić się temu liczeniu w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Obecnie używamy następujących pikseli śledzących:

Xaxis,
Plista  

Facebook i Google Tag Manger mogą łączyć zebrane informacje z innymi danymi, które zostały im dostarczone lub które zostały zebrane w ramach korzystania z innych usług. Istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą nie być chronione przez te amerykańskie firmy w taki sam sposób jak w Unii Europejskiej.

1.2.4.1 Facebook Pixel
Wykorzystujemy Facebook Pixel of Facebook, sieć mediów społecznościowych firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland na tej stronie.


Facebook Pixel
Zaimplementowany na tej stronie kod może ocenić zachowanie odwiedzających, którzy weszli na tę stronę z reklamy na Facebooku. Może to być wykorzystane do poprawy reklam na Facebooku, a dane te są zbierane i przechowywane przez Facebook. Zebrane dane nie są dla nas widoczne, ale mogą być wykorzystane tylko w kontekście ogłoszeń. Pliki cookie są również ustawiane za pomocą kodu pikselowego Facebooka.


Za pomocą piksela z Facebooka, wizyta na tej stronie jest przekazywana do Facebooka, aby odwiedzający mogli zobaczyć pasujące reklamy na Facebooku. Jeśli posiadasz konto na Facebooku i jesteś zalogowany, Twoja wizyta na tej stronie będzie powiązana z Twoim kontem użytkownika na Facebooku.


Ten plik cookie z opcją wyłączenia ma w zasadzie nieograniczony czas trwania. Należy jednak pamiętać, że funkcja wyłączenia jest związana z urządzeniem lub przeglądarką i z reguły dotyczy tylko aktualnie używanego urządzenia końcowego lub przeglądarki. W przypadku korzystania z kilku urządzeń końcowych lub przeglądarek, należy dokonać wyłączenia w każdym pojedynczym urządzeniu końcowym i w każdej używanej przeglądarce.


Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie w swojej przeglądarce, sprzeciw może nie być już brany pod uwagę i będziesz musiał go ponownie zgłosić.


1.2.4.2 Google Tag Manager
Google Tag Manager pozwala marketerom na zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu. Jednak sam Tag Manager, który rozmieszcza tagi, działa bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Menedżer tagów wyzwala tylko inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Odpowiednie wyjaśnienia dotyczące tych dostawców zewnętrznych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności w punkcie 1.2.4 Pixel. Jednak Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli ustawiłeś lub w inny sposób wyłączyłeś obsługę plików cookie, będzie to obserwowane dla wszystkich znaczników śladów, które były używane w programie Google Tag Manager, więc narzędzie nie zmieni Twoich ustawień plików cookie.


1.2.5 Google AdWords
Aby zmierzyć skuteczność naszej reklamy w Google ("Google AdWords"), używamy narzędzia Google Conversion Tracking, usługi analitycznej Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Google Ad Words ustawia plik cookie na komputerze użytkownika ("cookie konwersji"), jeśli użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Pliki te tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są używane do identyfikacji osobistej. Służą one jedynie do rozpoznania, że kliknąłeś na jedno z naszych ogłoszeń i w ten sposób zostałeś przekierowany na naszą stronę. W ten sposób poznajemy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedno z naszych ogłoszeń i zostali przekierowani na naszą stronę. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji użytkowników.


Poprzez opisany pomiar wydajności, Google otrzymuje dane osobowe, które są również przechowywane i przetwarzane na serwerach w USA. Obecnie Komisja Europejska nie zdecydowała, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże Google zobowiązał się do przestrzegania umowy o ochronie prywatności między UE a USA w sprawie przetwarzania danych osobowych pochodzących z krajów członkowskich UE, opublikowanej przez Departament Handlu USA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?


Jeśli nie chcesz uczestniczyć w tym procesie śledzenia, możesz go dezaktywować poprzez Menedżera Preferencji Reklam (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de). Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę na blokowanie plików cookie z domeny "googleadservices.com".


Podstawą prawną dla odpowiedniego przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, aby móc mierzyć i tym samym lepiej kontrolować sukces naszej reklamy online).

1.2.6 Powiadomienia Push
Powiadomienia Push są aktywowane przez Użytkownika dla tej strony z poziomu jego przeglądarki internetowej lub mobilnego systemu operacyjnego. Do wysyłania wiadomości przesyłane są tylko dane anonimowe lub pseudonimowe. W zależności od konfiguracji strony internetowej, może to być:


- Pseudonimowy identyfikator użytkownika: losowo wygenerowana wartość (przykład: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1) zapisana w identyfikatorze pliku cookie śledzenia.
- Pseudonimowe cyfrowe odciski palców, pseudonimowe identyfikatory urządzeń przenośnych oraz pseudonimowe identyfikatory urządzeń krzyżowych, jeśli dotyczy.


Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia subskrybowanych przez użytkownika powiadomień i dokonania ustawień związanych z powiadomieniami. Na przechowywanie tych danych prosimy o zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na  otrzymywanie powiadomień za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki lub urządzenia przenośnego. Aby zrezygnować z subskrypcji, można w każdej chwili odwołać zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.


Aby powiadomienia typu "push" miały dla użytkownika znaczenie pod względem treści, wykorzystujemy preferencje zebrane na podstawie pseudonimowego profilu użytkownika za pomocą pikseli śledzących oraz, za zgodą, również za pomocą plików cookie i łączymy identyfikator powiadomienia z profilem użytkownika strony internetowej wyłącznie w celu spersonalizowanej wysyłki wiadomości. Technologia śledzenia jest również wykorzystywana do statystycznej analizy powiadomień w naszym imieniu. Pozwala nam to ustalić, czy powiadomienie zostało dostarczone i czy zostało kliknięte.

 
Przetwarzanie danych do celów analizy statystycznej zgłoszeń, jak również w celu lepszego dostosowania przyszłych zgłoszeń do interesów odbiorców, odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią)


Ponieważ prywatność naszych gości jest dla nas bardzo ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, są jak najszybciej anonimizowane lub pseudonimizowane. Bezpośrednie odniesienie do osoby jest tym samym wykluczone. Nie będzie miało miejsca żadne inne wykorzystanie, łączenie z innymi danymi lub przekazywanie ich osobom trzecim.
W każdej chwili można sprzeciwić się powyższemu przetwarzaniu danych.

2. Poszczególne narzędzia


2.1 Formularz kontaktowy
Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego mogą Państwo przekazać nam  indywidualne  pytania czy uwagi. W formularzu przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz datę urodzenia dziecka/termin porodu. Opcjonalnie  można podać numer telefonu. Z przyjemnością oddzwonimy , aby odpowiedzieć na Państwa pytanie.


Powyższe dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie; nie będą wykorzystywane do celów sprzedażowych ani  żadnych celów promocyjnych; jeśli jesteście Państwo członkiem Klubu Maluszka HiPP , możemy również zaktualizować Państwa dane kontaktowe.


Podstawę prawną dla odpowiedniego przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) oraz art.6 ust.1 lit f)   RODO  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią  w udzielaniu odpowiedzi na zapytania naszych klientów i innych zainteresowanych stron).


2.2 Klub mojego Maluszka HiPP
Na stronie hipp.pl mogą Państwo założyć profil w Klubie mojego Maluszka dla siebie i swojego dziecka. Przystępując do Klubu mojego Maluszka nasi Klubowicze mogą liczyć na szereg korzyści między innymi: porady ekspertów, zniżki na zakupy u naszych Partnerów, newslettery dopasowane do wieku dziecka, powiadomienia WEBPush, możliwość udziału w konkursach, czy testowaniu produktów. Aktualny przegląd korzyści związanych z rejestracją w Klubie mojego Maluszka mogą Państwo znaleźć w zakładce Klub Maluszka.


Podczas pierwszej rejestracji w Klubie mojego Maluszka  zbieramy takie dane osobowe jak imię i nazwisko. Prosimy również o Państwa adres e-mail, który jest niezbędny do potwierdzenia rejestracji czy wysłania newsletteru. Przetwarzamy również informacje dotyczącą ciąży czy wieku dziecka. Po rejestracji prosimy o sprawdzenie poprawności podanych przez Państwa danych (w szczególności podanego adresu e-mail)  w profilu Klubu mojego Maluszka.


W swoim profilu w Klubie mojego Maluszka możesz także wpisać  swój nick (nazwę użytkownika). Nick jest unikalny dla każdego klubowicza. Nick służy do anonimowego włączania się do dyskusji  i zadawania pytań  na forum eksperckim, oceniania produktów czy udziału w konkursach.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy nadawaniu swojego nicku (nazwy użytkownika). Należy o tym pamiętać, że nick będzie widoczny pod każdą opublikowaną przez Państwa wypowiedzią/ opinią. Dlatego w nicku nie należy podawać swojego prawdziwego nazwiska, nie wolno też używać w nim wyrazów obraźliwych czy wulgaryzmów. Jeśli  użytkownik chciałby dokonać zmiany założonego  przez siebie nicku,  prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy w Serwisie dla Rodziców.


Jako członek Klubu masz możliwość uczestniczenia m.in. w specjalnych konkursach czy testach produktów. Aby wziąć udział w konkursach czy testach produktów, należy zapoznać się z  Regulaminem i warunkami uczestnictwa, które można znaleźć na odpowiedniej stronie konkursu/testu. W niektórych przypadkach, w ramach konkursów będą zbierane i publikowane dane osobowe, takie jak prywatne zdjęcie lub odpowiadający mu opis zdjęcia dostarczony przez użytkownika. W przypadku konkursu fotograficznego, odpowiednie zdjęcia z komentarzem do zdjęcia i imieniem dziecka są przechowywane i publikowane w publicznie dostępnej galerii. Zdjęcia te zostaną przez nas usunięte po zakończeniu konkursu fotograficznego.


Ponadto na naszej stronie internetowej opublikujemy imię i nazwisko oraz pierwszą literę nazwiska zwycięzcy lub dane wybrane przez zwycięzcę. Nagrody mogą być częściowo przyznawane przez firmy partnerskie. O ile jest to konieczne do realizacji lub wysyłki nagrody, przekazujemy naszemu partnerowi dane osobowe istotne dla przeprowadzenia konkursu lub wysyłki nagrody w ramach ściśle uregulowanego umowie, zleconego przetwarzania danych. Są to na przykład nazwisko, e-mail lub adres pocztowy, które są przechowywane w twoim profilu klubowym.


Jako członek Klubu maluszka możesz korzystać z rabatów od współpracujących z nami firm partnerskich.  Aby udowodnić naszym partnerom, że jesteś uprawniony do udziału w odpowiednich korzyściach lub kampaniach rabatowych, może być konieczne udokumentowanie, że jesteś Członkiem Klubu mojego Maluszka. Jeśli istnieje bezpośrednie połączenie online ze sklepem lub serwisem partnera, możemy również przekazać niezbędne informacje partnerowi za pomocą środków technicznych, np. poprzez indywidualnie wygenerowany link.


Jako członek Klubu mojego Maluszka będziecie Państwo otrzymywać adres e-mail newslettery, dostarczające cennych wskazówek na temat  ciąży czy rozwoju dziecka a także promocji, nowości , testów czy konkursów HiPP. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newsletterów. Wystarczy kliknąć w link zamieszczony na dole każdego newsletteru. Klubowicz możesz też wypisać się z listy subskrybentów w swoim profilu klubowym albo pisząc do nasz przez formularz kontaktowy Serwisu dla Rodziców.


Podstawą prawną przetwarzania danych opisanych w niniejszym punkcie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).


2.3 Forum Rodziców i ekspertów
Na naszej stronie internetowej stworzyliśmy forum eksperckie, na którym rodzice mogą uzyskać fachowe porady dotyczące m.in. ciąży, porodu, połogu a także żywienia czy rozwoju dziecka  Zawartość forum może być przeglądana przez każdą osobę odwiedzającą stronę. Jednak aby zadać ekspertom indywidualne pytanie czy włączyć się do dyskusji użytkowników należy zalogować się w  Klubie mojego Maluszka .  Zadawane przez Państwa pytania czy zamieszczane opinie  publikowane będą anonimowo (pod nickiem). Użytkownicy forum przed pierwszą publikacją muszą zaakceptować tzw. netykietę czyli kodeks zasad przyzwoitego zachowania na forum.


2.4 Newslettery z Klubu mojego Maluszka
Klubowicze mają  także możliwość zapisania się do newsletterów HiPP informujących m.in.  o przebiegu ciąży/ rozwoju dziecka, promocjach,  nowościach czy konkursach HiPP.  W tym celu przetwarzamy takie dane jak Państwa imię, nazwisko  oraz adres e-mail, niezbędny do realizacji tej usługi. Dane podawane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki newsletteru. Zebrane dane nie będą przekazywane osobom trzecim niezaangażowanym w proces wysyłania newsletteru.  Jeśli newsletter będzie powiązany z promocją czy inną akcją specjalną wymagającą uzyskania od Państwa większej ilości danych, to będziemy gromadzić i przetwarzać tylko te dane, które będą niezbędne do realizacji usługi oraz dozwolone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.


2.5 Konkursy
Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość uczestniczenia w konkursach. W celu przeprowadzenia konkursu gromadzimy takie dane osobowe jak Państwa imię, nazwisko, adres e-mail i adres korespondencyjny konieczny do wysyłki nagrody. W niektórych przypadkach prosimy także o numer telefonu, którego podanie umożliwia szybkie i precyzyjne dostarczenie przesyłki. Po uczestnictwie nie otrzymacie Państwo reklamy od HiPP. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi newsletterami, mogą Państwo zarejestrować się do nich oddzielnie.


Zwycięzców konkursów zwykle publikujemy na naszej stronie internetowej (tylko imię, pierwsza litera nazwiska i ew. miejscowość). Niektóre z nagród są przyznawane przez firmy partnerskie. O ile jest to konieczne do realizacji lub wysyłki nagrody, przekazujemy naszemu partnerowi dane osobowe Do wysłania nagrody konkursowej, takie jak imię, nazwisko, e-mail lub adres pocztowy.


Podstawą prawną przetwarzania danych opisanego w tym ustępie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ).


Zawsze staramy się ulepszać nasze oferty. Dlatego dokonujemy oceny wysyłek newsletterów pod kątem statystycznym np. ile maili zostało w sumie wysłanych, ile z nich zostało otwartych i jak często kliknięto łącznie na linki wbudowanie w newsletter. Jest to ocena nieosobowa, tzn. nie śledzimy, czy poszczególne newslettery zostały otwarte, ani z jakiego adresu e-mail zostały kliknięte linki.


W ramach rejestracji w newsletterze, wyrażają Państwo zgodę na opisane wykorzystanie Państwa danych. Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć na przyszłość i w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu newslettera. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z linku podanego w newsletterze, w którym po raz kolejny opisano proces rezygnacji z subskrypcji. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.


Podstawą prawną przetwarzania danych opisanych w tym rozdziale jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)


2.8 Testowanie produktów
Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość uczestniczenia w testach produktów. Usługa ta jest dostępna jedynie dla członków Klubu mojego Maluszka.  Przetwarzamy zatem  Państwa dane podane podczas rejestracji w Klubie jak imię, nazwisko i adres e-mail. Osoby,  które zakwalifikowały się do testów prosimy dodatkowo o adres korespondencyjny oraz telefon niezbędne do przesłania im  paczki z produktami do testowania. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia testu produktów i dostarczenia paczki. Po uczestnictwie nie otrzymacie Państwo żadnej reklamy HiPP.
Podstawą prawną przetwarzania danych opisanego w tym ustępie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).


3. Media społecznościowe
Oferujemy również szerokie wsparcie osobiste i możliwość pozostawania z nami w kontakcie poprzez nasze strony mediów społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Te serwisy społecznościowe same gromadzą dane osobowe, np. za pośrednictwem utworzonego tam profilu użytkownika lub za pomocą tzw. wtyczek społecznościowych, które są wdrażane na stronach internetowych osób trzecich.


Jeśli wyślecie nam Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem jednego z tych mediów społecznościowych, prześlemy je do odpowiedniego działu. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i nie będą przekazywane osobom trzecim.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, należy zarejestrować się w tych usługach. W tym celu firmy korzystające z danego serwisu mogą gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe. Nie mamy żadnego wpływu na rodzaj, zakres i przetwarzanie tych danych. Dotyczy to również zdjęć/klipów wideo umieszczanych w mediach społecznościowych. Należy pamiętać, że prawa mogą zostać przeniesione na usługi mediów społecznościowych. Szczegóły znajdują się w zasadach ochrony danych osobowych i warunkach użytkowania poszczególnych dostawców.
Są to oferty firm amerykańskich:


Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
W odniesieniu do celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez te firmy, jak również Państwa praw w tym zakresie i możliwości ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat ochrony prywatności:  
Facebook: www.facebook.com/policy.php
Google: www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

5. Aplikacja HiPP dla dzieci
Aplikacja jest prosta i przejrzyście skonstruowana. Czy to nauka liczb, czy kolorów, odgadywanie odgłosów zwierząt, czy też układanie puzzli - gry, z których każda ma pięć poziomów trudności, są odpowiednie dla maluchów i dzieci.


Podstawę prawną przetwarzania danych w związku z tym stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).


Aby ulepszyć naszą ofertę aplikacji, używamy Google Analytics (w tym Google Analytics for Firebase), usługi analitycznej świadczonej przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim smartfonie, aby pomóc stronie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z aplikacji. Informacje generowane przez Google Analytics na temat korzystania z aplikacji są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i przechowywane tam przez okres do 14 miesięcy. W naszej aplikacji została aktywowana anonimizacja IP, dzięki czemu adres IP użytkowników jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym anonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.


Obecnie Komisja Europejska nie zdecydowała, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże Google zobowiązał się do przestrzegania umowy o ochronie prywatności pomiędzy UE a USA w sprawie przetwarzania danych osobowych pochodzących z krajów członkowskich UE, opublikowanej przez Departament Handlu USA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie policies.google.com/privacy. Więcej informacji na temat gromadzenia danych przez Google Analytics for Firebase można znaleźć tutaj: support.google.com/firebase/answer/6318039

W naszym imieniu Google będzie wykorzystywał zebrane informacje do oceny korzystania z Aplikacji przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących działań oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Aplikacji na naszą rzecz. Adres IP przekazany przez Państwa smartfon w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z aplikacji (w tym adresu IP) przez Google Analytics i przetwarzaniu tych danych przez Google:

Ustawienia prywatności dla smartfonów z systemem operacyjnym iOS
Jeśli posiadasz smartfon z systemem operacyjnym iOS, możesz uniemożliwić śledzenie, otwierając ustawienia swojego smartfonu, a następnie wywołując ikonę HiPP Baby APP i przesuwając przełącznik na suwaku do pozycji "Off" pod pozycją Tracking.   
Ustawienia prywatności dla smartfonów z systemem operacyjnym Android
Jeśli posiadasz smartfon z systemem operacyjnym Android, możesz uniemożliwić zbieranie danych, wywołując ikonę "Ustawienia" (cog w prawym dolnym rogu) po otwarciu aplikacji i przesuwając przełącznik na suwaku do pozycji "Off".


Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych związanych z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w statystycznym zapisie korzystania z naszej aplikacji i możliwości jego poprawy na tej podstawie).


9. Okres przechowywania
Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia podanych tu celów lub jak długo jest to przewidziane w przepisach prawa.


10. Prawa Użytkownika
Na życzenie poinformujemy Państwa, czy i ewentualnie jakie dane na Państwa temat przechowujemy. Jeżeli wymogi prawne są spełnione, mają Państwo prawo do skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych.


Mają Państwo również prawo do otrzymania od nas danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, wspólnym i czytelnym dla maszyn formacie; mogą Państwo przekazać te dane innym podmiotom lub zlecić ich przekazanie.


Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.


Jeżeli nie są Państwo (już) w stanie określić swoich danych osobowych, zobowiązujemy się zawsze respektować Państwa dyspozycje w tym zakresie.


Zapewniamy możliwość korzystania np. z tzw. ,, prawa do bycia zapomnianym” zgodnie z art.17 RODO.

Kontakt

HiPP Polska Sp. z o.o.

HiPP Polska
E-Mail: odo@hipp.pl
ul. Giełdowa 1
01-211 Warszawa