Wywiad z ekspertem – najczęstsze pytania z praktyki lekarskiej

Dr. med. Christina Schnopp

z Kliniki i Polikliniki Dermatologii i Alergologii w Monachium

Jak często powinnam kąpać moje dziecko? Czy mycie przy pomocy samej wody jest wystarczające, czy też należy stosować płyny do kąpieli?

Przyzwyczajenia dotyczące mycia lub kąpania niemowląt różnią się znacznie pomiędzy poszczególnymi krajami. Np. we Francji codzienne kąpanie noworodka jest wręcz obowiązkowe, a w Niemczech panuje raczej zwyczaj przemywania ciała noworodka za pomocą myjki.

Ostatnio poddano obserwacji noworodki od 7. dnia życia, z których jedne były kąpane, a inne myte myjką 2 razy w tygodniu przez okres 4 tygodni – w obu przypadkach przy użyciu samej wody6. Okazało się, że występują niewielkie różnice w efektach przy zastosowaniu obu metod, przy czym bariera ochronna skóry w okolicach pieluszki była lepiej zachowana w przypadku dzieci kąpanych. Tym samym zaleca się kąpanie dziecka 2 razy w tygodniu.

Podczas kąpieli ważna jest odpowiednia temperatura wody i otoczenia. Temperatura wody powinna wynosić pomiędzy 36 a 38 stopni Celsjusza (co odpowiada temperaturze ciała), a temperatura otoczenia powinna być odczuwana jako przyjemna i wynosić  ok. 23-25 stopni. W pierwszych miesiącach życia kąpiel dziecka nie powinna trwać dłużej niż 5-7 minut. U noworodków należy dodatkowo zwrócić uwagę na stopień zagojenia pępowiny. W razie wątpliwości porozmawiaj ze swoją położną.

Dodanie płynu do kąpieli może sprawić, że mycie stanie się łatwiejsze, a ryzyko ewentualnych podrażnień skóry mniejsze. Należy jednak pamiętać, że nawet kąpiel w samej wodzie uszkadza przynajmniej przejściowo barierę ochronną skóry. Dobre produkty do mycia niemowląt oraz płyny do kąpieli delikatnie myją skórę, mają neutralne lub lekko kwaśne pH, dzięki czemu nie uszkadzają warstwy ochronnej skóry i nie podrażniają oczu7.   

Badania prowadzone przez okres 8 tygodni wykazały, że używanie odpowiednich płynów do kąpieli nie wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie skóry, a niektóre z mierzonych wartości były wręcz lepsze niż w przypadku dzieci mytych samą wodą8. Można zatem zalecić mycie dziecka w wodzie z dodatkiem specjalnego płynu do kąpieli.

powrót do podsumowania