HiPP COMBIOTIK®

Mleko HiPP COMBIOTIK® jest inspirowane naturą. Zawiera unikalne połączenie PRAEBIOTIK® - PROBIOTIK® *

Natura to najlepsza inspiracja - dlatego opierając się na badaniach nad mlekiem mamy, które prowadzimy już od ponad 50 lat, zespół ekspertów HiPP specjalizujących się w żywieniu niemowląt opracował mleko następne HiPP COMBIOTIK®. Jest ono szczególnie dopasowane do potrzeb żywieniowych dziecka, zawiera przebadane klinicznie i unikalne połączenie PRAEBIOTIK® - PROBIOTIK® *.

*Naturalne kultury bakterii kwasu mlekowego

Mleko początkowe HiPP 1 BIO COMBIOTIK® z Metafolin®

Mleko początkowe HiPP 1 BIO COMBIOTIK®

Mleko początkowe

  • od urodz.
Mleko następne HiPP 2 BIO COMBIOTIK® z Metafolin®

Mleko następne HiPP BIO COMBIOTIK®

Mleko następne dla niemowląt HiPP COMBIOTIK®, dla niemowląt po 6.miesiącu życia

  • po 6. m-cu
HiPP COMBIOTIK® z Metafolin® dla dzieci

HiPP JUNIOR COMBIOTIK® dla dzieci

Preparaty dla dzieci HiPP COMBIOTIK®

  • po 1. roku
  • po 2. roku