Odstawienie od piersi

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.
Gdy mama rezygnuje z karmienia piersią, mówi się wtedy o procesie odstawienia dziecka od piersi.
Wyróżniamy dwa typy odstawienia – pierwotne i wtórne. Odstawienie pierwotne jest wtedy, kiedy maluszek nigdy nie było karmiony piersią. Z reguły mamy do czynienia z odstawieniem wtórnym. Oznacza to, że dziecko było przez jakiś czas karmione piersią. Proces ten jest bardzo trudny zarówno dla mamy jak i dziecka. Dlatego każda kobieta karmiąca powinna indywidualnie podjąć decyzję o odstawieniu swojej pociechy od piersi.

Należy starać się , aby proces ten przebiegał stopniowo i bardzo łagodnie , aby uniknąć u niemowlęcia utraty poczucia bezpieczeństwa związanego z fizycznym kontaktem podczas karmienia oraz problemów zdrowotnych matki - m.in. zastoju pokarmu.

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca, aby wyłączne karmienie piersią  - jak tylko to możliwe  - utrzymać do ukończenia szóstego miesiąca życia.