Mleko początkowe

Mleko odpowiednie do wyłącznego żywienia dziecka od dnia narodzin lub do karmienia uzupełniającego. Najczęściej oznaczone jest numerem 1.

Mleko początkowe zawiera zazwyczaj dodatek LC PUFA, czyli długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 i omega-6, które odgrywają ważną rolę dla rozwoju mózgu, układu nerwowego i wzroku dziecka.

Niemowlęta w pierwszych miesiącach życia nie są jeszcze w stanie wyprodukować tych kwasów w stopniu zapewniającym pokrycie zapotrzebowania.