Laktoza

Laktoza to łacińska nazwa dla cukru mlekowego. Laktoza jest zawarta w mleku wszystkich ssaków. Jest głównym węglowodanem w mleku matki. W porównaniu do mleka krowiego (4,7 g/100 ml) w mleku matki występuje w większym stężeniu (7 g/100 ml).

Na wzór pokarmu kobiecego mleko początkowe również zawiera laktozę, która jest ważnym źródłem energii dla niemowlęcia, a także sprzyja rozwojowi korzystnych bakterii jelitowych.