Jesteś rodzicem aktywnym w mediach społecznościowych, a może prowadzisz blog?


Jeśli podajesz swojemu Maluszkowi mleko HiPP COMBIOTIK® * lub chcesz je wypróbować, już wkrótce może do Ciebie trafić specjalny pakiet testowy
Jeżeli spełniasz poniższe warunki:
- min. 2 000 followersów/fanów w kanałach społecznościowych (Instagram, Facebook),
- min. 1 000 unikalnych użytkowników odwiedzających miesięcznie Twój blog,
- publikujesz regularnie treści na Twoich kanałach

wypełnij formularz już teraz!

Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspólnie z nami przygotować akcję specjalną dla swoich Odbiorców – opisz nam ją w kilku zdaniach w formularzu. Po przeanalizowaniu zgłoszenia skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

*nie dotyczy mlek początkowych oraz specjalistycznych

*Pola obowiązkowe.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu jest HiPP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-785), przy ul. Puławskiej 303. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności

więcej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest "HiPP POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. Puławskiej 303, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056644, posługująca się numerami  REGON: 010492024, NIP: 5260033068, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 850 000,00 złotych (dalej „Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email na adres odo@hipp.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 894 60 20, pisemnie na adres siedziby Administratora podany wyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.


2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach oraz na następującej podstawie prawnej:


- w celu wyłonienia osób, do których zostaną wysłane produkty marki HiPP przeznaczone do Testowania produktów HiPP. Dane będą przetwarzane w oparciu o zgodę osoby zgłaszającej się poprzez formularz do wzięcia udziału w Testowaniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


- w celu kontaktowym, w tym prowadzenia korespondencji i  udzielania odpowiedzi na wysyłane do Administratora wiadomości, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest utrzymywanie kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


- w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do Administratora, w szczególności w związku z koniecznością rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);


- w celu archiwizacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest przechowywanie dowodów prowadzonej przez nas działalności mających dla nas faktyczne i prawne znaczenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


- w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem działań, w tym przed właściwymi organami, celem dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz wykazania w tym celu faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia w bieżących działaniach (np. wysyłka materiałów), podmioty świadczące dla nas usługi wsparcia IT, przewoźnicy, operatorzy pocztowi lub kurierzy, firmy doradcze, z którymi współpracujemy, a także spółki z grupy HiPP dla wewnętrznych celów administracyjnych oraz właściwe organy państwowe w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa.


4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują następujące prawa:
 


  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania,

  3. usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania, 

  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania,

  7. prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


5. Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy w celach archiwizacyjnych przez okres 18 miesięcy od momentu ich otrzymania, ewentualnie do momentu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń lub obrony przed nimi.


6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania swojego zgłoszenia oraz otrzymania produktów przeznaczonych do przetestowania.