Pochodzenie

Ziemniaki  HiPP BIO wymagają umiarkowanego klimatu, najlepiej bez długich okresów suchych i deszczowych. Szczególnie dobrze rosną na zdrowej, luźno związanej glebie pozbawionej kamieni. Istotny jest także dobrze dobrany płodozmian. Nasi rolnicy trzymają się cyklu 5-letniego, tak aby gleba i rośliny pozostały zdrowe. Aby zapewnić odpowiednią ilość i jakość surowca, uprawiamy ziemniaki BIO w różnych miejscach – w Niemczech, Austrii, Polsce, Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech.