Pochodzenie

Wołowina HiPP BIO pochodzi wyłącznie od bydła hodowanego na terenie Niemiec, Austrii, Irlandii i Polski. Zwierzęta mają zapewniony dostęp do rozległych pastwisk  – zazwyczaj od lat są to łąki i tereny zielone, które leżą na obszarach mało urodzajnych lub w rejonach górskich. Dzięki takiemu postępowaniu pomagamy zachować różnorodność gatunkową na tych terenach. Chów odbywa się zgodnie z wymogami gatunku i naturalnymi potrzebami zwierząt – przebywają one w stadzie i same decydują, ile i jak długo chcą jeść i odpoczywać. Żywią się różnymi gatunkami traw i ziół, które rosną na łąkach – w połączeniu ze świeżym powietrzem działa to niezwykle korzystnie na ich zdrowie. Tylko w okresie zimowym dokarmiamy zwierzęta sianem i kiszonką.