Chów zwierząt

W gospodarstwach, które dostarczają mięso na potrzeby HiPP, krowy-mamki nie są dojone, lecz mogą karmić cielęta. Zwierzęta większość czasu spędzają na łąkach -  młode cielęta,  krowy oraz dorosłe byki pasą się razem. Dzięki temu proces rozrodu przebiega całkowicie naturalnie -  młode przychodzą na świat zazwyczaj na łące, przebywają ze swoimi mamami i aż do wieku „nastoletniego”  żyją w stadzie.