Węgry

Węgry położone są w Kotlinie Panońskiej – otoczone przez góry, charakteryzują się płaskim ukształtowaniem terenu. Zaledwie dwie trzecie kraju to obszar znajdujący się powyżej poziomu morza. Na południu i wschodzie rozciąga się Nizina Węgierska, która stanowi ponad połowę powierzchni Węgier. Przez środkową część państwa, z północy na południe, przepływa Dunaj - na zachód od rzeki teren jest pagórkowaty i górzysty.  Na Węgrzech panuje klimat kontynentalny, przy czym różnice pomiędzy temperaturą letnią a zimową wzrastają w miarę przesuwania się z zachodu na wschód kraju  - natomiast ilość opadów zmniejsza się. Klimat ten sprzyja uprawie ekologicznej dyni, ziemniaków i jabłek BIO.