Ukraina

Na Ukrainie wyróżnić można trzy główne rejony geograficzne: Półwysep Krymski na południu, Beskidy Wschodnie w zachodniej części kraju oraz Nizinę Wschodnioeuropejską na południowym zachodzie. I właśnie ten teren, na którym rozciągają się stepy, obejmuje największy obszar całego państwa. Na Ukrainie panuje klimat kontynentalny, charakteryzujący się chłodnymi zimami i gorącym latem.  To także obszar niezwykłego bogactwa gatunków i różnorodności biologicznej  - żyje tu ponad 100 gatunków ssaków, 350 gatunków ptaków i 200 gatunków ryb. Większą część kraju pokrywają tereny rolne, gdzie uprawiane są liczne odmiany warzyw. Na Ukrainie panują także korzystne warunki dla uprawy owoców, np. ekologicznych jabłek BIO.