Polska

Czy wiesz, że w Polsce uprawiane są ekologiczne truskawki, ziemniaki oraz dynie BIO, które trafiają do produktów HiPP? 

W Europie, w miarę przesuwania się na wschód, wzrastają różnice miedzy temperaturą w lecie i zimie oraz maleją ilości opadów - natomiast Polska położona jest w strefie klimatu przejściowego. Teren naszego kraju jest  w dużej mierze płaski – zarówno ukształtowanie jak i uwarunkowania klimatyczne sprawiają, że można u nas z powodzeniem uprawiać wiele gatunków warzyw i owoców.

Warto pamiętać, że w Polsce oprócz terenów rolnych istnieje ponad 600 obszarów chronionych oraz 15 parków narodowych, które stanowią naturalne środowisko życia wielu gatunków zwierząt – m.in. saren, dzików i jeleni.