Pakistan

Pakistan to państwo w południowej części Azji, położone na północny zachód od Indii. W północnej części kraju dominują tereny górzyste, tu spotykają się łańcuchy górskie Himalajów, Karakorum i Hindukuszu. Poza terenami górskimi obszar Pakistanu pokrywają równiny z licznymi rzekami. W Pakistanie dominuje klimat kontynentalny, jednak z uwagi na rozległe tereny i znaczne różnice wysokości, zdarzają się znaczne różnice temperatur. Pakistan jest krajem suchym z ubogą roślinnością. Jednak pod uprawy ekologicznego ryżu HiPP panują w Pakistanie dogodne warunki.