Kolumbia

Kolumbia leży w północno-zachodniej części Ameryki Południowej. Terytorium Kolumbii rozciąga się od Morza Karaibskiego po Pacyfik. W Kolumbii dominuje górski krajobraz Andów na zachodzie i nizinny krajobraz na południu i wschodzie. Andy są podzielone podłużnymi dolinami, zaopatrywanymi w wodę przez trzy duże rzeki. Niziny z wilgotnymi sawannami i tropikalnymi lasami deszczowymi zajmują ponad połowę powierzchni kraju. Klimat Kolumbii jest tropikalny, charakteryzujący się nieznacznymi wahaniami temperatury i mocnymi różnicami w ilości opadów. Na wybrzeżu Pacyfiku oraz w południowej części terenów nizinnych na wschodzie kraju znajdują się tropikalne lasy deszczowe z bogatą roślinnością. W tym rejonie panują optymalne warunki dla ekologicznych upraw mango HiPP.