Irlandia

Irlandia leży na Oceanie Atlantyckim i jest częścią kontynentu europejskiego. Krajobraz Irlandii to mozaika terenów nizinnych z licznymi jeziorami i rozległymi torfowiskami oraz terenów górskich. Ponieważ ponad połowa kraju to łąki i pastwiska, uzasadniona jest nazwa „zielona wyspa“. Zwierzęta hodowlane HiPP mają tu wspaniałe naturalne warunki bytowania przez cały rok. Umiarkowany klimat morski w Irlandii charakteryzuje się zimnymi latami i łagodnymi zimami. Dodatkowo wysoka średnia ilość opadów, sięgająca nawet do 3.600 mm rocznie sprzyja występowaniu bujnej roślinności na wyspie.