Gruzja

Gruzja leży na wschodnim brzegu Morza Czarnego, na granicy Europy i Azji i składa się w dużej mierze z gór. Pomiędzy nimi znajduje się dolina Zakaukaska, przecinająca wiele rzek, z równiną Kolký. Klimat na Morzu Czarnym i w pobliskich regionach przybrzeżnych jest subtropikalny. Na wschodzie kraju klimat jest kontynentalny z niższymi opadami, a wahania temperatury są znacznie wyższe . Główne obszary rolnicze znajdują się w dolinie Zakaukaskiej. Rosną tutaj warzywa ale również owoce, takie jak ekologiczne jabłka HiPP - znajdują one tutaj optymalne warunki wzrostu.