Odmiana - ciekawostki

Na świecie istnieje około 1.400 odmian mango. W naszych produktach stosujemy przeważnie trzy wybrane: Alphonso, Magdalena River i Kesar. Owoce przetwarzane są już w kraju pochodzenia – w ten sposób unikamy  transportowania odpadków (skórek i pestek) do zakładu produkcyjnego w Niemczech.