Zrównoważony rozwój - misja firmy

Zrównoważony rozwój stanowi równowagę pomiędzy trzema wymiarami: ekologią, ekonomią oraz sferą społeczną.

Jako producent żywności dla dzieci HiPP ponosi szczególną odpowiedzialność za przyszłe pokolenia.

Z tego względu od ponad 60 lat zrównoważone zarządzanie jest nieodłącznym elementem naszej filozofii. Odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami naturalnymi, działanie z uwzględnieniem długofalowej perspektywy  i przestrzeganie zasad społecznego współżycia należą do głównych etycznych zasad HiPP.