„Biodiversity in good company”

Zjednoczeni w międzynarodowej wspólnocie

HiPP jest członkiem inicjatywy Business and Biodiversity Initiative, która powstała w 2008 roku podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie różnorodności biologicznej.
„Biodiversity in Good Company” stanowi związek przedsiębiorstw, które wspólnie opowiadają się za ochroną różnorodności biologicznej, co leży w dobrze pojętym interesie gospodarki oraz całej ludzkości. 40 firm z całego świata zobowiązało się do włączenia ochrony różnorodności biologicznej
w system zarządzania przedsiębiorstwem jako jego stały element.
Konferencja ONZ na rzecz ochrony gatunków, która odbyła się w 2010 roku w Japonii dała podwaliny pod sprawiedliwy handel. W czasie jej trwania zostały zdefiniowane zasady sprawiedliwego podziału dochodów pochodzących z ekologicznych surowców pomiędzy dostawców oraz odbiorców.

Więcej informacji: www.business-and-biodiversity.de

Hipp wspólne z partnerami ze świata nauki oraz ochrony środowiska angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej.

Prowadzimy regularną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami takimi, jak AöL – Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej (Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller), B.A.U.M. – Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Zarządzania Środowiskiem, Bioland, LBV – Bawarskim Związkiem Ochrony Przyrody, Niemieckim Kołem Ochrony Natury, Uniwersytetem Leibniza w Hanowerze oraz innymi instytucjami.