Różnorodność ekologiczna

Ekosystemy potrzebują naszej ochrony

Z tego względu od ponad 60 lat zrównoważone zarządzanie jest nieodłącznym elementem naszej filozofii. Odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami naturalnymi, działanie z uwzględnieniem długofalowej perspektywy  i przestrzeganie zasad społecznego współżycia należą do głównych etycznych zasad HiPP.