Nasze ryby pochodzą ze zrównoważonych połowów

Nasze ryby pochodzą wyłącznie z ekologicznej akwakultury oraz ze zrównoważonych połowów, posiadających certyfikat niezależnej międzynarodowej organizacji Marine Stewardship Council (MSC). Certyfikat MSC stanowi gwarancję, że  połowy są dobrze zarządzane,  odbywają się w sposób przyjazny dla środowiska, z poszanowaniem jego zasobów.

Aby zagwarantować najwyższą jakość ryb, prowadzimy bieżące analizy środowiska, w jakim żyją, a ponadto wybieramy najlepsze łowiska na pełnym morzu. W ten sposób zapobiegamy przełowieniu i dbamy o utrzymanie prawidłowego rybostanu z myślą o przyszłości – tak, aby nasi mali konsumenci również w wieku dorosłym mogli korzystać z zasobów, jakie znajdują się w morzach.  

Marine Stewardship Counciljest niezależną organizacją międzynarodową zajmującą się certyfikacją w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. Niezależni audytorzy sprawdzają regularnie, czy połowy odpowiadają wysokim standardom MSC.  Certyfikat MSC stanowi gwarancję, iż ryba pochodzi z kontrolowanych,  zrównoważonych połowów.