Ekologiczne mleko

Skąd pochodzi ekologiczne mleko używane do produkcji mleka HiPP?

Do produkcji używamy wyłącznie mleka pochodzącego z gospodarstw, które przestrzegają rygorystycznych wymogów w zakresie produkcji ekologicznej. Nasze krowy mają zapewnione warunki bytowe zgodne z ich naturalnymi potrzebami i pasą się na łąkach, gdzie nie są stosowane nawozy mineralne ani syntetyczne środki do opryskiwania roślin.

Zwierzęta karmione są wyłącznie naturalną paszą (trawą, sianem i paszami zbożowymi), dzięki czemu dają mleko najwyższej ekologicznej jakości BIO. To właśnie z tego mleka, bogatego w składniki odżywcze, powstaje ekologiczne mleko HiPP dla niemowląt.

Rygorystyczne kontrole – w trosce o Twoje dziecko

Wszystkie procesy opisane powyżej podlegają kontrolom, przeprowadzanym przez niezależne instytuty. Oprócz tego, sprawdzamy nasze produkty pod kątem licznych parametrów jakościowych -  zarówno fizycznych, jak i chemicznych. Zakładane przez nas normy jakościowe znacznie wykraczają poza standardy określone przez przepisy prawa. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje maleństwo otrzymuje wyłącznie mleko najwyższej jakości.