Chów zwierząt zgodny z wymogami gatunku

Chów zwierząt zgodny z wymogami gatunku

Odpowiednie środowisko i warunki - w zgodzie z naturalnym zachowaniem i potrzebami zwierząt

Czym wyróżnia się ekologiczny chów zwierząt?

Stworzenie zwierzętom gospodarskim warunków życia oraz  dostarczanie pożywienia odpowiadającego wymogom danego gatunku stanowi podstawowy element rolnictwa ekologicznego.  Wymagania nakładane przez prawo są w tym względzie szczególnie surowe:  pożywienie dla zwierząt powinno pochodzić z gospodarstw ekologicznych, nie może zawierać antybiotyków, środków wspomagających wzrost, jak również  surowców modyfikowanych genetycznie. Ponadto, staranny dobór ras, dostęp do rozległych wybiegów, przestronne zagrody, jak również odpowiednia ilość światła  są gwarancją dobrego stanu zdrowia naszych zwierząt.

Pracownicy HiPP  regularnie sprawdzają, czy nasze gospodarstwa spełniają ustalone wymogi. Rozbudowany system kontroli stanowi dla konsumentów gwarancję, iż zwierzęta przebywające w naszych gospodarstwach mają zapewnione warunki życia zgodne z ich naturalnymi potrzebami.

Ekologiczne bydło

Bydło i cielęta żyjące w naszych gospodarstwach ekologicznych mają dostęp do przestronnych wybiegów na świeżym powietrzu, co sprawia, że są silne i odporne, a co za tym idzie – zdrowe.
Nasze zwierzęta otrzymują wyłącznie  pasze ekologiczne, a ich stan zdrowia jest monitorowany i dokumentowany na bieżąco.

Ekologiczna wieprzowina

Świnie hodowane w gospodarstwach HiPP mają odpowiednio dużo przestrzeni w przegrodach oraz wybieg. Ponadto żyją w stadach, co jest zgodne z ich naturalnymi potrzebami. Ich stan zdrowia podlega kontroli weterynaryjnej i jest starannie dokumentowany.

HiPP wykorzystuje do produkcji wyłącznie mięso ze zwierząt, które przez całe życie były zdrowe (a dzięki dokładnej dokumentacji można to sprawdzić i udowodnić).

Ekologiczny drób

Nasze ekologiczne kurczaki pochodzą z farm prowadzonych zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju - na wolnym wybiegu mają możliwość grzebania w ziemi i kąpieli w piasku. Karmione są wyłącznie paszą z kontrolowanych upraw ekologicznych, a ich stan zdrowia jest na bieżąco dokumentowany dzięki stałej kontroli weterynaryjnej. Również nasze indyki żyją i rozwijają się zgodnie z warunkami naturalnymi (nie stosuje się np. praktyki przycinania dziobów).