* pola obowiązkowe


Podaj datę urodzenia dziecka/termin porodu.

Data urodzenia dziecka / termin porodu*

(Pozostało: 900 znaków)

Możliwość załączenia maksymalnie dwóch plików w formatach: pdf, jpg, png. do 5 MB.

HiPP Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Giełdowej 1, jako administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, że dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa pytania. W niektórych przypadkach odbiorcami danych mogą być inne podmioty z grupy HiPP. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego powyżej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienie sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (np. profilowaniu). Dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług, na które Pani/Pan wyraził/a zgodę.