Dr Hans Müller: ojciec upraw ekologicznych

Dr Hans Müller urodził się w 1891 r. w okręgu Bern. Tam dorastał wraz z sześciorgiem rodzeństwa w gospodarstwie rolnym. Do początku lat 30. XX wieku Müller pracował jako nauczyciel. Styczność z rodzinami rolniczymi uwrażliwiła go na ich potrzeby i związane z tym problemy socjalne, a to wpłynęło na jego decyzję, aby zająć się polityką. Podczas swojej politycznej działalności, z tego 19 lat w Radzie Narodowej, dr Hans Müller doszedł do przekonania, że podstawowych problemów rolników nie da się rozwiązać na płaszczyźnie politycznej, natomiast rolnicy muszą pomóc sobie sami.

Szczególną uwagę poświęcał drobnym gospodarstwom rolnym i zapewnieniu im godnej egzystencji. Dr. Hans Müller widział możliwości samopomocy rolniczej w odejściu od rolnictwa tradycyjnego, obniżeniu kosztów, utrzymaniu gleby w stanie nienaruszonym oraz w produkcji żywności wysokiej jakości.

Wraz z żoną dr Marie Müller i lekarzem bakteriologiem i gleboznawcą dr Hansem Peterem Rusch, stworzył metodę upraw ekologicznych. Dr Hans Müller miał za zadanie, aby przebadane naukowo przez jego żonę innowacyjne pomysły oraz zebrane przez dr Ruscha wyniki badań bakteriologicznych zastosować w rolniczej praktyce. Swoją innowacyjną metodą zapoczątkowali nowe podejście do rolnictwa nie tylko w Szwajcarii. Podobnie jak rolnictwo biodynamiczne stworzone również w Szwajcarii przez Rudolfa Steinera, rolnictwo ekologiczne rozpowszechniło się także w innych krajach.